Ekologie ptáků

V tomto výukovém programu se zaměříme na porozumění vztahu mezi ptáky a prostředím, ve kterém žijí. Pomocí příkladů si vysvětlíme, jak se v průběhu evoluce ptačí tělo přizpůsobilo podmínkám prostředí, které daný druh obývá. Jaké životní strategie ptáci volí, aby za daných podmínek přežili a úspěšně se rozmnožovali. Pozornost budeme také věnovat vzájemným interakcím v rámci ptačího společenstva (rozdělení prostoru, konkurence, predace). Závěr programu pak bude věnován ptačí migraci.

Lektor: Kristýna Sedláčková
Vhodné pro:
Délka: 2 vyučovací hodiny
Místo: interiér/zahrada
Realizace: září – červen 2024
Cena: 110 Kč/žák

Klíčová slova: ekologie, evoluce, prostředí, morfologie, společenstvo, interakce, predace, migrace

Výstupy: Žák rozumí základním vztahům mezi ptáky a jejich životním prostředím a uvede příklady, charakterizuje základní interakce mezi druhy ptačího společenstva, vysvětlí podstatu ptačí migrace

FOTOGALERIE

RECENZE

Připravujeme

REZERVACE

Pro objednání zážitkového programu kontaktujte koordinátorku vzdělávání Alenu Klézlovou na tel. čísle +420 720 758 626 nebo pište na email objednavky@ustudankypoznani.cz . Využít lze také rezervační formulář níže.
Do dvou pracovních dnů se s vámi vždy spojíme.