ŠKOLY

Nabídka programů U studánky poznání navazuje na výchovně vzdělávací program CCBC do škol, kterému se Česká koalice pro ochranu biodiverzity věnuje od roku 2018.

Vznik moderního a všem školám dostupného centra U Studánky poznání je dalším krokem v naší snaze pomoci rodičům a školám vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám.

Naši lektoři jsou odborníci z praxe, kteří předávají žákům zajímavá fakta o biodiverzitě a její ochraně, ukazují terénní a vědeckou činnost a inspirují k ochraně přírody a pomoci druhým.

Zážitkové programy

Pěstování ve městě

Vhodné pro: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Pěstování ve městě

Tento program je zaměřený na různé metody a technologie pěstování ve městě tzv. Urban Farming. Ukážeme si příklady akvaponie, hydroponie, aeroponie, pěstování v zemině i ve slámě, výživu rostlin i udržitelnou péči o zdroje. Představíme si základy permakulturních principů, mezioborové propojení (biologie, chemie, fyzika - uzpůsobeno věku žáků).

Výzkum mořských želv

Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Výzkum mořských želv

Zajímá vás ekologie mořských želv? Kdo je ranger a jakou roli sehrává v ochraně mořských želv? Žáci se seznámí s tím, jak probíhá pozorování a výzkum mořských želv a sami si vyzkouší vybrané aktivity.

Zvířata africké savany

Vhodné pro: 1. st. ZŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Zvířata africké savany

Žáci se jednoduchou a aktivní formou dozví, jaká divoká zvířata je možné potkat v africké savaně. Zjistí, která zvířata jsou ohrožená, proč a jak je musíme chránit. Zaměříme se také na zajímavosti některých zvířat a společně s dětmi si ukážeme co dělat, když potkáme divoké zvíře (např. lva, slona, nosorožce).

PUTOVÁNÍ MLADÉHO BIOLOGA STŘEDNÍ AFRIKOU

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

PUTOVÁNÍ MLADÉHO BIOLOGA STŘEDNÍ AFRIKOU

Výpravné povídání o cestování přírodou a venkovem Střední Afriky na kajaku, kole nebo městskou hromadnou dopravou. Fotografie a videa z cest doplní artefakty a pomůcky včetně simulace ochranářské situace na zahradě centra spojené s objevovací hrou.

Ochrana slonů a přírody v Kongu, Čadu a Kamerunu

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Ochrana slonů a přírody v Kongu, Čadu a Kamerunu

Poutavé povídání o osobních zkušenostech z protipytláckých zátahů a o boji s překupníky volně žijících druhů či slonoviny. Fotografie a videa z cest doplní artefakty a pomůcky včetně simulace protipytlácké situace na zahradě centra spojené s investigativní hrou.

Zvířata a lidé na jedné planetě

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Zvířata a lidé na jedné planetě

Společně prodiskutujeme, jak moc jsou zvířata důležitá pro jednotlivé ekosystémy a jaký vliv má zvyšování lidské populace na přirozená prostředí zvířecích druhů. Obě témata se úzce protínají. A jak? To se žáci pokusí zjistit interaktivní formou. Čeká je monitoring a sběr dat tak, jak může probíhat v terénu a následné promítnutí dat do mapy s jednoduchou analýzou.

Do mangrovů za kahau nosatým

Vhodné pro: 1. st. ZŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Do mangrovů za kahau nosatým

Seznamte se s nosatou opicí. Vezmeme Vás do periodicky zaplavovaných mangrovů ostrova Borneo a interaktivní cestou Vám představíme tohoto charismatického primáta. Co má společného s krávami? Kde a jak ji hledat? Co jsou hlavní hrozby pro její přežití? Proč má ta opice tak velký nos? Teréního zoologa doplní lektorky z výtvarného ateliéru U studánky. Výtvarné zpracování tématu při tvorbě papírových masek inspirovaných nosatou opicí a Borneo maskami nebo pohyblivých loutek kahau.

Ochrana přírody s mobilní aplikací

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Ochrana přírody s mobilní aplikací

Baví vás mobilní telefony a aplikace? Víte, že díky nim i vy můžete monitorovat výskyt druhů v přírodě? Které to jsou, jak je používat a s čím ochráncům přírody pomáhají žákům prozradí zkušení terénní zoologové. Ti je používají například při ochraně ptactva nebo mořských želv.

S fotopastí do pralesa, savany či českého lesa

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

S fotopastí do pralesa, savany či českého lesa

Zajímá vás k čemu slouží a jak funguje fotopast? Jak díky ní ochránci přírody monitorují nejrůznější druhy zvířat a bojují proti nelegálnímu obchodu se zvířaty? A jakou nejkurioznější fotografii zvířete díky ní pořídili? Proměňte svou třídu v tým terénních zoologů a vyzkoušejte si práci s fotopastmi.

Hmyzí opylovatelé a jejich ochrana

Vhodné pro: 1. st. ZŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Hmyzí opylovatelé a jejich ochrana

Představení opylovatelů od včely až po kolibříka. Jaké hmyzí opylovatele v přírodě můžete potkat? Proč jsou pro nás tak důležití? Kde se včelám, čmelákům a pestřenkám daří? Jak podpořit jejich výskyt ve městech? Odborníka z praxe doplní lektorky z výtvarného ateliéru U studánky. Žáci si vytvoří figurky ze včelího vosku nebo semínkové bomby pro hmyzí opylovatele.

Po stopách městské přírody

Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Po stopách městské přírody

Žáci se seznámí s možnostmi, jak pozorovat živočichy ve městě. Ukážeme si to jak v teorii, tak i v praxi. Venku si vyzkouší některé nástroje a techniky používané zoology při výzkumu. Pozorované živočichy určíme a povíme si něco zajímavého o jejich biologii.

Společně poznáváme ptačí svět

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Společně poznáváme ptačí svět

Výukový program přiblíží žákům třídu Ptáci (Aves). Prostřednictvím obrázků, přírodnin i přímého pozorování volně žijících zástupců se seznámí s charakteristickými znaky, ekologií i chováním této nesmírně zajímavé skupiny obratlovců. Společně se vydáme na procházku do Stromovky, budeme pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí, poslouchat jejich hlasy a povídat si o jejich životě.

Ptačí obyvatelé měst a vesnic

Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Ptačí obyvatelé měst a vesnic

Výukový program žákům představí běžné druhy ptáků, které žijí v lidských sídlech. Společně si vysvětlíme, co ptáky vedlo k rozhodnutí usídlit se v blízkosti lidí. Zamyslíme se nad výhodami a nevýhodami tohoto soužití. Život ve městě totiž neznamená jen bohatě prostřený stůl, ale také spoustu nástrah! Po teoretickém úvodu se vydáme do Stromovky, kde se pokusíme objevit zde žijící druhy ptáků, případně jejich pobytové stopy. Mezi takové stopy patří i vývržky dravců a sov. A právě jejich podrobnému zkoumání bude věnována poslední část programu. Děti ve dvojicích vývržek rozeberou na jednotlivé kostičky, které se následně s pomocí klíče pokusí samy určit.

Poznáváme naše ptáky

Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Poznáváme naše ptáky

V úvodu programu se žáci seznámí se základní ptačí systematikou s důrazem na zástupce z naší přírody. Poté si představíme jednotlivé biotopy (rybník, les, louka, pole, lidské sídlo) a ptačí druhy, které se tu běžně vyskytují. Řekneme si, co je pro tyto ptačí obyvatele typické, co mají společného a čím se naopak liší. Program může být doplněn procházkou do Stromovky, kde si jednotlivé biotopy ukážeme a kde budeme moci pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí.

Ptačí etologie aneb co všechno ptáci dovedou

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Ptačí etologie aneb co všechno ptáci dovedou

Výukový program se zaměřuje na chování této velmi zajímavé a inteligentní skupiny obratlovců. Žáci se nejdříve seznámí s vědním oborem etologie a jejími metodami. Společně si vysvětlíme, proč je znalost chování živočichů pro člověka důležité. Poté se budeme věnovat jednotlivým prvkům chování na příkladech z ptačího světa. Toto vyprávění doplní řada zábavných obrázků a videí.

Ekologie ptáků

Vhodné pro: SŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Ekologie ptáků

V tomto výukovém programu se zaměříme na porozumění vztahu mezi ptáky a prostředím, ve kterém žijí. Pomocí příkladů si vysvětlíme, jak se v průběhu evoluce ptačí tělo přizpůsobilo podmínkám prostředí, které daný druh obývá. Jaké životní strategie ptáci volí, aby za daných podmínek přežili a úspěšně se rozmnožovali. Pozornost budeme také věnovat vzájemným interakcím v rámci ptačího společenstva (rozdělení prostoru, konkurence, predace). Závěr programu pak bude věnován ptačí migraci.

Cesta vody nejen s člověkem

Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Cesta vody nejen s člověkem

Naše planeta není zelená, ale modrá. Povrch planety Země je z 71 % tvořen vodou. Voda je všude. Tam, kde ji vidíme – v oceánech, mořích, jezerech, řekách. Ale i tam, kde ji na první pohled vidět nelze. Najdeme ji v půdě, v rostlinách, v živých organismech – vždyť i naše tělo je ze 2/3 tvořeno vodou. Tak jak je možné, že neustále slyšíme, že je vody málo? Že jí musíme šetřit? Jak to, že je sucho? Jak je možné, že voda není?

Příčiny a důsledky změny klimatu

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Příčiny a důsledky změny klimatu

Co ovlivňuje klimatickou situaci na planetě? Jak k tomu přispívá člověk a co můžeme udělat? Přehledné, diskuzní, interaktivní setkání při tvorbě klimatické mozaiky. Žáci si projdou celou plejádou příčin a důsledků klimatické změny v interaktivním workshopu postaveném na zprávách IPCC.

Co můžu udělat JÁ pro planetu ZEMI

Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 2 vyučovací hodiny

VÍCE INFORMACÍ

Co můžu udělat JÁ pro planetu ZEMI

Průvodce žáků v oblasti osobního přispění, postojů a chování k okolnímu prostředí. Dotkneme se oblastí jako je doprava, jídlo, průmysl, ochrana přírody, nasdílíme inspirativní příběhy změny, pokusíme se společně vyvrátit mýty a budeme budovat archiv tipů a návodů, jak využít změnu klimatu jako naši příležitost.

JAK TO U NÁS CHODÍ

Prostor centra je v dopoledních hodinách vyhrazen pro zážitkové programy pro školy. V centru probíhá vždy pouze jeden program vedený dvěma lektory. O vaše pohodlí se spolu s nimi stará produkční centra. Lektoři zodpovídají za kvalitu provedení a obsah programu. Odpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod.

Programy dle svého zaměření probíhají v interiéru, na naší zahradě nebo v Královské oboře – Stromovka. Pro umožnění vlastního zážitku a efektivní využití času mohou být v průběhu programu žáci rozděleni do dvou samostatných skupin. Programy jsou koncipovány na 2 nebo 3 vyučovací hodiny.

Centrum nabízí zázemí pro posvačení žáků a prostor v šatně pro uchování věcí i pro venkovní programy. Pro pedagogy je připravena šetrná káva The Kukang coffee a kvalitní čaj zdarma.

Důležité informace

Programy začínají v 9:00, lze domluvit i jiný čas. Příchod je možný nejdříve v 8:30.
Programy jsou pro jednu třídu. Minimum platících na jeden program je 15 účastníků.
Programy lze financovat z operačního programu OPJAK pro MŠ a ZŠ.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (až do 3 osob).

Pro platbu vám vystavíme fakturu. Nepřijímáme platbu v hotovosti.
Objednávku programu lze bezplatně zrušit dva pracovní dny předem. Při pozdější omluvě vám bude účtován storno poplatek 1000 Kč.

Objednávky přijímáme na adrese objednavky@ustudankypoznani.cz a na tel. čísle +420 720 758 626. Využít lze také rezervační formulář zde na stránce. Do dvou pracovních dnů se s vámi vždy spojíme.

LEKTOŘI

Magdaléna Prunerová
Magdaléna se přes 20 let věnuje vzdělávání dospělých a rozvoji lidského potenciálu a to i v souvislosti s principy udržitelného životního stylu. Hlavním tématem v posledních letech je možnost pěstování ve městech nebo komunitách v akvaponických systémech. Vnitřní přesvědčení: pěstovat se dá všude, technologie, prostor a vnitřní motivace nám umožňují neuvěřitelné!

Romana Kremláčková
Romana vystudovala Wildlife management na Fakultě tropického zemědělství v Praze. Svůj terénní výzkum zaměřila na chování slonů ovlivněné vysokým počtem turistů v Jihoafrické republice. Během studia navrhla rozvojový projekt v Nikaragui a dobrovolničila v Tanzánii a na Sumatře. Podílí se na projektech na ochranu přírody.

Arthur F. Sniegon
Arthur je neúnavným ochráncem slonů a bojovníkem proti pytlákům a nelegálnímu obchodu se zvířaty v Africe. Založil projekt Save-Elephants,z.s. a je terénní ochránce přírody při ZOO Liberec.

Tadeáš Toulec
Tadeáš završil první dekádu populačního sčítání kahau nosatých na Borneu, v Balikpapanském zálivu. Od té doby spolupracuje s projektem Pesisir Balikpapan na ochraně tohoto charismatického primáta a přilehlých ekosystémů, zejména pozorováním a klasifikací ztrát biotopu s pomocí satelitních snímků.

Adéla Hemelíková
Adéla je doktorandkou oboru Ekologie na Fakultě životního prostředí ČZU. Podílí se na projektech ochrany přírody v Zoo Liberec. Pravidelně jezdí do Indonésie, kde se zabývá zejména ochranou mořského ekosystému, ale spolupracuje i na dalších ochranářských projektech.

Tým H2Ospodař!
Jsme mladí lidé, absolventi VŠCHT, které hluboce oslovuje problematika hospodaření s vodou. Rozhodli jsme se proto vodu popularizovat a přiblížit její cestu veřejnosti a tím v lidech budovat úctu k tomuto vzácnému zdroji.

Kristýna Sedláčková
Kristýna vystudovala učitelství biologie/zeměpis a také zoologii na PřF UK. Baví ji ornitologie, etologie a ochrana přírody. Doma chová obojživelníky a plazy.

Eva Karbanová
Zooložka a chovatelka, která ráda pomáhá dětem objevovat fascinující svět přírody.

Jiří Cafourek
Jiří se věnuje chovu včel medonosných, chovu čmeláků, výrobě „hmyzích hotelů“, ale své aktivity zaměřuje i na různé formy vzdělávání dětí, mládeže i laické a odborné veřejnosti – kurzy, semináře, tvorba metodických materiálů. Velkou péči věnuje pomoci a koordinaci činnosti včelařských kroužků mládeže a kroužkům věnujícím se zachování biodiverzity.

Zuzana Setunská

Zuzana v současnosti studuje na České zahradnické akademii v Mělníku.
Pěstování plodin, bylinek, poznávání rostlin, dřevin a stromů je pro ní
zábavou a výzvou. S dětmi ráda objevuje, co úžasného nám vypěstované
plodiny a bylinky mohou přinést.

Pro pedagogy

Nechme se překvapovat

Festival o přírodě

Vhodné pro: učitele ZŠ a SŠ
Délka: 180 min

VÍCE INFORMACÍ

Nechme se překvapovat

Festival je zaměřen na ptactvo a způsoby, jak je s žáky pozorovat, studovat a kde o nich dohledat informace. Nabídne inspiraci pro výuku venku i uvnitř. Přijďte si pro praktické tipy k pozorování ptactva v městské přírodě. Zjistěte, co měla sova k večeři a získejte nový zdroj materiálů pro hodiny přírodopisu a biologie. Na hlavní program volně naváže Laboratoř chutí a vůní od Destilérie Landcraft.

Klimatická mozaika

Vhodné pro: pedagogy 2. stupně ZŠ, lektory volnočasových aktivit

Délka: 180 min

VÍCE INFORMACÍ

Klimatická mozaika

Které lidské činnosti mají dopad na klimatické změny? Jak ovlivňují klimatické změny naší biodiverzitu a jak s tím souvisí migrace lidí? Kolaborativní workshop postavený na karetní hře Klimatická mozaika (Climate Fresk), vám poskytne hlubší vhled do jednotlivých souvislostí klimatické změny. Postupné odhalování příčinných souvislostí jednotlivých jevů podporuje diskuze sdílení znalostí, respektování odlišných názorů a především pochopení odborných výzkumů v rámci The Intergovernmental Panel on Climate Change.

Soutěž: NEJ opeřenec Stromovky

Hlavním cílem soutěže je podpořit zájem žáků základních škol o městskou přírodu a její ochranu prostřednictvím tvůrčí činnosti.

Soutěž proběhne na území hlavního města Prahy. Termín odevzdání soutěžních prací je do 3.3. 2024.

VÍCE INFORMACÍ

Soutěž: NEJ opeřenec Stromovky

Zajímá vás co de děje v přírodě kolem vás? Chcete se dozvědět více o ochraně přírody ve městě? Vyražte se třídou za odborníky do centra popularizace ochrany přírody U studánky poznání.

Zúčastněte se soutěže “NEJ opeřenec Stromovky” a vyhrajte pro svou třídu zážitkový program Ptačí obyvatelé měst a vesnic (https://ustudankypoznani.cz/ptaci-obyvatele-mest-a-vesnic/), díky kterému se dozvíte spoustu nových informací o ptácích a jejich ochraně.

Výherce čeká ornitologická procházka s dalekohledy Stromovkou, pitvání sovích vývržků v naší laboratoři a spousta zajímavostí ze života ptáků.

REZERVACE

Pro objednání zážitkového programu kontaktujte koordinátorku vzdělávání Alenu Klézlovou na tel. čísle +420 720 758 626 nebo pište na email objednavky@ustudankypoznani.cz . Využít lze také rezervační formulář níže.
Do dvou pracovních dnů se s vámi vždy spojíme.