Ptačí obyvatelé měst a vesnic

Výukový program žákům představí běžné druhy ptáků, které žijí v lidských sídlech. Společně si vysvětlíme, co ptáky vedlo k rozhodnutí usídlit se v blízkosti lidí. Zamyslíme se nad výhodami a nevýhodami tohoto soužití. Život ve městě totiž neznamená jen bohatě prostřený stůl, ale také spoustu nástrah! Po teoretickém úvodu se vydáme do Stromovky, kde se pokusíme objevit zde žijící druhy ptáků, případně jejich pobytové stopy. Mezi takové stopy patří i vývržky dravců a sov. A právě jejich podrobnému zkoumání bude věnována poslední část programu. Děti ve dvojicích vývržek rozeberou na jednotlivé kostičky, které se následně s pomocí klíče pokusí samy určit.

Lektoři: Kristýna SedláčkováEva Karbanová
Vhodné pro: 1. a 2. st. ZŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny
Místo: interiér/Stromovka
Realizace: září – červen 2024
Cena: 195 Kč/žák

Klíčová slova: ekosystém lidských sídel, soužití člověka a volně žijících zvířat, ochrana volně žijících živočichů ve městě, pobytové stopy, vývržky

Výstupy: žák popíše základní životní strategie ptačích obyvatel města, pozoruje volně žijící ptáky a objevuje jejich pobytové stopy, provede rozbor ptačích vývržků a určí jejich složení.

FOTOGALERIE

RECENZE

Připravujeme

REZERVACE

Pro objednání zážitkového programu kontaktujte koordinátorku vzdělávání Alenu Klézlovou na tel. čísle +420 720 758 626 nebo pište na email objednavky@ustudankypoznani.cz . Využít lze také rezervační formulář níže.
Do dvou pracovních dnů se s vámi vždy spojíme.