VEČERNÍ SETKÁNÍ

Centrum U studánky poznání zprostředkovává široké veřejnosti setkání s odborníky na ochranu přírody, boj proti nelegálnímu obchodu se zvířaty, podporu komunit v rozvojových zemích, vzdělávání atd. Nabízí prostor pro sdílení kontaktů, zkušeností a dobré praxe mezi studenty, ochránci přírody a organizacemi, které spojují stejné hodnoty a cíle.

Besedy s odborníky, projekce přírodovědných filmů, vernisáže a workshopy s environmentální tématikou probíhají během večerních setkání v naší kavárně.

AKCE PRO VEŘEJNOST

FOTOGALERIE