Společně poznáváme ptačí svět
Výukový program přiblíží žákům třídu Ptáci (Aves). Prostřednictvím obrázků, přírodnin i přímého pozorování volně žijících zástupců se seznámí s charakteristickými znaky, ekologií i chováním této nesmírně zajímavé skupiny obratlovců. Společně se vydáme na procházku do Stromovky, budeme pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí, poslouchat jejich hlasy a povídat si o jejich životě.

Lektor: Kristýna Sedláčková
Vhodné pro: 2.st. ZŠ a SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny
Místo: interiér/Stromovka
Realizace: září – červen 2024

Klíčová slova: obratlovci, ptáci, evoluce, ekologie, chování, let, migrace, zpěv, mláďata

Výstupy: Žák vyjmenuje typické znaky ptačího těla, rozlišuje základní prvky chování ptáků, rozpozná běžné zástupce třídy z naší přírody, je si vědom současného ohrožení skupiny na různých úrovních.

FOTOGALERIE