Telemetrie jako nástroj ochrany přírody

Seznámení se s problematikou reintrodukcí a telemetrickými postupy používaných při monitoringu vypouštěných zvířat. Žáci si vyzkouší metodu upevňování různých typů vysílaček, sběr dat v terénu a seznámí se s nejčastějšími metodami vyhodnocování prostorových dat ve specializovaném softwaru.

Lektor: Tomáš Bušina
Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Délka: 3 vyučovací hodiny
Místo: interiér/Stromovka
Realizace: září – červen 2024
Cena: 195 Kč/žák

Klíčová slova: druhová ochrana, GIS, prostorová ekologie, reintrodukce

Výstupy: Pochopení principů reintrodukcí a monitoringu zvířat. Získání dovednosti pracovat s prostorovými daty a vytvářet grafické výstupy.

FOTOGALERIE

RECENZE

Připravujeme

REZERVACE

Pro objednání zážitkového programu kontaktujte koordinátorku vzdělávání Alenu Klézlovou na tel. čísle +420 720 758 626 nebo pište na email objednavky@ustudankypoznani.cz . Využít lze také rezervační formulář níže.
Do dvou pracovních dnů se s vámi vždy spojíme.